Библиотека

В помощь учителю

Для проведения информационных часов в библиотеке оформлен уголок «За листком календаря»

4 октября отмечается Всемирный день охраны животных

9 октября – Всемирный день почты

14 октября День матери, Покров

20 октября Международный день повара

Информация к памятным датам подобрана в библиотеке.

 


Ка Дню маці ў бібліятэцы была арганізавана выстава-агляд

“Маці лепшая на свеце”

Што можа быць на свеце больш свяшчэнным, чым імя маці? Для любога з нас - Маці – самы родны, самы дарагі чалавек на свеце, які даў нам каштоўнае – жыццё. Самаахвяраванне, самазабыццё – менавіта гэтыя словы дакладней за ўсё характарызуюць матчыну любоў.

Любоў маці да дзяцей абсалютна бескарыслівая. Забываюць, а часам, і здраджваюць сябры і толькі маці заўсёды з намі.

 

Падабралі выказванні вялікіх людзей пра маці

 “Дзеці свету, беражыце маці!” (Р. Гамзатаў)

 “”Маці, імя тваё я нясу праз жыццё як святыню” (С. Астравой)

“”Мы будзем вечна ўслаўляць тую жанчыну, чыё імя Маці…” (М. Джаліль)

“Без маці няма ні паэта, ні героя” (М. Горкі)”

“Сэрца маці – невычэрпная крыніца цудаў” (П. Беранжэ) 


 1. Раздзел “Мастакі свету аб жанчыне-маці”. Прадстаўлены рэпрадукцыі карцін: А.Дайнека Маці; С.Герасімава Маці партызана; Л.Карнілава Шчасце; К.Пятрова-Водкіна Маці; Б.Прарокаў . Маці; М. Савіцкі Калыханка і інш.
 2. Раздзел “Вобраз маці ў сучаснай літаратуры” Угэтым разделе прадстаўлены кнігі В.Закруткіна “Маці чалавечая”; Ф.Абрамава “”Матчына сэрца”; Ч.Айтматава “Мацярынскае поле”; І.Малковіча “Партрэт маці”; В. Распуцін “Апошні тэрмін”; В.Быкаў “Сотнікаў” і інш.
 3. Раздзел “Няхай заўжды будзе Маці”.Гэты раздзел прадстаўлены дзіцячымі малюнкамі пра сваю маці. Таксама змешчаны вершы і сачыненні дзяцей пра маці. Тут жа размясціўся матэрыял пра ўзаемаадносіны паэтаў, пісьменнікаў і іншых выдатных людзей з іх маці. Падобраны вершы класікаў паэзіі аб маці(Я.Колас”Маці”; М.Танк”Рукі маці”: В.Ракаў “Лячу на матчынае слова”: А.Астрэйка “Матуля”; П.Броўка “Голас сэрца”; Е.Лось”Маці”; М.Лужанін “Маці”К.Кірэенка “Сказ пра матуліна сэрца”; М. Мятліці “Дарога да мамы”; А. Дзеружынскі “Сказ пра Анастасію Фамінічну Купрыянаву” і інш.

 


ПЛАН работы библиотеки СШ № 120 на 2019-2020 учебный год

Цели:

 • создание условий для интеллектуального и нравственного развития учащихся, реализации их творческих способностей.
 • обеспечение условий для формирования у учащихся здорового образа жизни как одного из воспитательных факторов развития индивидуальности
 • профилактика противоправного поведения учащихся
 • взаимодействие семьи и школьной библиотеки в интересах личности ребёнка

Задачи:

 • формирование информационной культуры у читателей;
 • активная помощь одаренным детям в научно-исследовательской работе;
 • осуществление внедрения новых форм и методов по привлечению детей к чтению.

Обеспечение образовательного процесса и работа с читателями

Перерегистрация всех пользователей библиотеки

в течение года

 

А.В.Хусаинова

Проведение беседы по правилам пользования библиотекой при перерегистрации.

в течение года

А.В.Хусаинова

Информационное обслуживание классных часов и внеклассных мероприятий.

в течение года

А.В.Хусаинова

Подбор методической литературы учителям-предметникам и классным руководителям.

в течение года

А.В.Хусаинова

Обзор новых поступлений (учебная, художественная литература, периодика) по мере поступления в фонд.

в течение года

А.В.Хусаинова

Выступления на методических объединениях.

в течение года

А.В.Хусаинова

Охват чтением учащихся из группы риска, проведение индивидуальных бесед, составление рекомендательных списков.

октябрь

декабрь

А.В.Хусаинова

Информирование классных руководителей о чтении и посещении библиотеки каждым классом.

в течение года

А.В.Хусаинова

И   Заседание актива библиотеки по проверке сохранности фонда учебников.

в течен.

года

А.В.Хусаинова

Информационное обслуживание педсоветов.

ноябрь

апрель

А.В.Хусаинова

Профилактика задолженностей.

в течение года

А.В.Хусаинова

Справочно-библиографическая работа и работа с фондом

Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности обучающихся школы учебниками и учебными пособиями в новом учебном году.

сентябрь

А.В.Хусаинова

 • Работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листы, каталоги, тематические планы, перечни издательств, перечни учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки  РБ, и комплектом учебников.)

 

в течение года

А.В.Хусаинова

Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ

сентябрь

А.В.Хусаинова

Ежемесячная организация санитарных дней с целью поддержания санитарной защиты фондов.

в течение года

А.В.Хусаинова

Обновление и создание новых баз данных и полнотекстовых папок для педагогов и учащихся.

в течение года

А.В.Хусаинова

Пополнение медиатеки, создание электронного каталога на ресурсы медиатеки.

в течение года

А.В.Хусаинова

Пополнение сайта школы о мероприятиях, проводимых библиотекой

в течение года

А.В.Хусаинова

Электронная каталогизация новых поступлений художественной и методической литературы

по мере поступления

А.В.Хусаинова

Работа в программном комплексе «Электронная библиотека».

в течение года

А.В.Хусаинова

Рейд-проверка по сохранности учебного фонда.

ноябрь

апрель

А.В.Хусаинова

Формирование заказа на периодическую печать.

 

ноябрь  

май

А.В.Хусаинова

Массовая работа

Да Дня беларускага пiсьменства – показ презентации «Заслаўе прымае гасцей”»

Литературный календарь:

 • 90 год А.Вольскаму;

Знакомство с библиотекой для первоклассников «В книжном царстве, библиотечном государстве»

сентябрь

А.В.Хусаинова

Экскурсия для 2-х классов «Волшебный мир библиотек»

Час героизма «Было герою 14 лет» - к 85-летию М.Казея;

Литературный календарь:

 • 200 лет М.Ю. Лермантову -

«В веселом вихре бала…»: лермонтовский бал- маскарад

 • 80 лет К.Булычеву

Всемирный день охраны животных – виртуальное путешествие «Соседи по планете»

Ко Дню матери - выставка «Маці лепшая на свеце»

 

октябрь

А.В.Хусаинова

«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» - журнальный вернисаж;

«Волшебник приходит к людям» - минуты сказочного чтения к юбилею выхода в печать сказки П.Ершова «Конек-горбунок»;

20 – Международный день прав ребенка – обзор у выставки «О наших правах и обязанностях».

 

ноябрь

А.В.Хусаинова

День профилактики СПИДа - тематическая полка «Остановись, оглянись, подумай!»

Веселая минутка «А ты прочти и улыбнись» к юбилею выхода в печать книги В.Драгунского «Денискины рассказы»

Сколько же лет Деду Морозу?: викторина

декабрь

А.В.Хусаинова

Литературный календарь:

 • 70 год В.Іпатавай
 • 220 лет А.Грибоедову
 • 60 год А.Зэкаву – падарожжа па кнізе “Як Гаўка ў космас збіраўся”
 • 155 лет А.П. Чехову – серпантин юмористических рассказов.

январь

А.В.Хусаинова

Литературный календарь:

 • 125 лет Б.Пастернаку – поэтический звездопад       « И вся земля была его наследством…»
 • 90 год І.Навуменка
 • 80 год Р.Барадуліну – парад кніг “Для Ілонкі, Дамінікі …і ўсіх дзетек”

21февраля - Международный день родного языка

Гадзіна роднай мовы “З любоўю да роднага слова”

февраль

А.В.Хусаинова

К Неделе детской и юношеской книги

Где начинается и где заканчивается Сказка? – орбита литературная к юбилею К. Булычева.

Литературное ассорти «С книгой мир добрей и ярче»

«А конек все скачет…» литературная завалинка к 200-летию П.Ершова

март

А.В.Хусаинова

210 лет Г. Х. Андерсену – путешествие на сказочную поляну

День единения   Беларуси и России

презентация к часу информирования

урок смутку «Чарнобыль – боль, які спальвае сэрца»

апрель

А.В.Хусаинова

Литературный календарь:

v105 лет О. Бергольц – поэтический музей «Здесь оставлено сердце моё…»

v«В книжной памяти мгновения войны» - час размышлений к 110- летию М. Шолохову и 105-летию А. Твардовского.

май

А.В.Хусаинова

О школьной библиотеке

Библиотека ГУО «СШ №120 г. Минска» работает с 8.00 до 16.30

В библиотеке насчитывается около 18тысяч изданий художественной литературы, 25 наименований журналов и газет. Пополняется фонд библиотеки новыми справочниками и словарями, художественными изданиями серии «Школьная библиотека», научно-познавательной литературой.

 

Для ознакомления с новыми поступлениями в библиотеке организована выставка «Кніга крочыць па краіне” У выставки задерживаются как педагоги, так и ученики.

Для знакомства учителей с новинками методической литературы в библиотеке оформлена тематическая полка «В помощь педагогу»

Периодические издания, которые поступают в библиотеку расписываются в систематической картотеке, а литературно-художественные издания с наиболее интересными произведениями идут под рубрикой «Не забудь меня прочитать»

 

Для проведения информационных и классных часов в библиотеке организована выставка

«За листком календаря», также оформлена папка «Праздничные даты», которая постоянно пополняется новой информацией и пользуется большим спросом для подготовки к занятиям.

С учащимися в библиотеке проводятся выставки-обзоры не только к юбилейным и памятным датам, но и обзоры новинок периодики «В гостях у «Рюкзачка», «Вожыка», «Бярозки».

 

Поэтам-юбилярам,книгам-юбилярам в библиотеке постоянно организовываются тематические полки, беседы, презентации.

Совместно с 14 детской библиотекой проводятся встречи с белорусскими писателями, художниками, музыкантами.

 

Постоянно в библиотеке действует выставка «Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь”, “Твои права человек”, “Чытай беларускія часопісы”, “Азбука беражлівасці”, “ Пра вайну – ва імя жыцця”, “Самая читаемая книга”